...

فردا .. نه پس فردا .. نه پس اون‌یکی فردا ... میمیریم تموم میشه ... همه چیز . حالا هی بگو من ... من ... من ... همش سه روزه ها !