...

یادته نوشته بودم مرموز بودن زندگی رو دوست دارم چون هیجان انگیزش میکنه ! یادته نوشته بودم زندگی ساده است، وقتهايی كه سخت ميشه وقتهاييه كه نميتونیم سادگيشو ببينم ... میخواستم بگم گه خوردم ! من یه آدم کورم که هیچی نمیبینه و اصلاً هم دلم هیجان نمیخواد دیگه بسمه !