...

میدونی ... کلاً همه چی - زندگی و اینا - یه so what گنده‌ست ! فقط بعضیا به همین سو وات هم میگن so what ! اینا اونایین که زندگیشونو بردن و استعداد خوشبخت‌ شدنشون بیشتره .