...

البته درسته که کافیه از یه حدی احمق‌تر باشی تا دیگه هیچوقت احساس تنهایی نکنی ٬ ولی به قولی هم کافیه از یه حدی احمق‌تر باشی تا دیگه احساس حماقتم نکنی ... آره داداش ٬ همه چیز یه حدی بالایی هم داره دیگه ٬ فقط حد پایین نیستش که !