...

موجودات دو چرخ
توی سر بالایی که هی باید پا بزنی
سر پایینی‌ام که همه‌اش مجبوری ترمز کنی
پس کی دوچرخه سواری کنی؟

-- نقل از داداشمون که دوباره داره مینویسه !