...

وقتی یه قدم من میام جلو ٬ تو یه قدم تو میری عقب ! پس چرا وقتی من یه قدم میرم عقب تو هم یه قدم میای جلو ؟ مگه ما داریم سالسا میرقصیم ؟ هی .. با تو اَم ! اگه سالسا میرقصیم نباید پاهات رو نیگا کنی ٬‌ سرت رو بگیر بالا منو نیگا کن . انجوری حرکت پاهات خیلی هم طبیعی‌تر میشه .