...

سلامت ؛ همان جنونی‌ست که درست به کار گرفته شده باشد ! این یعنی اگه حامله شدی و خواستی سقط کنی باید بری از یه بلندی بپری پایین یه جوری که رو شیکمت فرود بیای . قول میدم سقط شه ! البته پیش‌فرض اینه که تو آدم سلامتی هستی ! اییینه!