...

وقتی قلیون میکشم و دودش رو میدم هوا ٬ یه نفر دیگه هم دود میشه و میره هوا ...
.
.
صدای گامهای سکوت را می شنوم ٬
خلوت‌ها ٬ از باهمیِ سگها به دروغ و درندگی - بهترند ...

سکوت به خانه ام آمد٬
سکوت سرزنشم داد٬
سکوت گریه کرد دیشب ٬
و سکوت ساکت ماند سرانجام ...