...

گفته بودم که زندگی یا یه هفته ٬ یا یه هشته ؛ اگه بری بالا بعدش میای پایین ٬ اگه بری پایین بعدش باید بکشی بری بالا ... خیلی دلم میخواد بدونم این سراشیبی‌ای که توش هستم مال اون هفت است یا اون هشته . هفتاد و هشتی بودنمون دردسر شده ها ! به خدااا !