...

هی چه باحال ! من همین الان gmail دار شدم !! تو بلاگر واسم پیغام گذاشته بود که چون تو خیلی باحالی بیا این مال تو :} منم نامردی نکردم mayssam[at]gmail[dot]com رو گرفتم که بعداً یه کم به اون یکی میثم بخندم حالشو ببرم :~}