...

به رشتیه گفتن از معجزات جبهه‌های حق علیه باطل یه چیزی بگو گفت والا معجزه از این بالاتر که ما تو جبهه شبا با خودمون ور میرفتیم خانوم اینجا بچه دار میشد !! شده حکایت ما تو شیطان بزرگ ! ما اینجا شبا با قورباغه‌ها میخوابیم اونوقت از اونور دنیا زنگ زدن میگن نفقه بده بچه اومده مال تو اِ ! آخه من چی بگم ؟!! همین کارا رو میکنن که آدم status پروفایل یاهوش رو میذاره اونجوری دیگه !! به خدااا !