...

به نظر من خیلی مهمه که آدم تو وبلاگش مزخرف بنویسه . متوجهین دیگه ؟