...

ما بچه‌های نازنازی ٬ باز میشیم .. بسته میشیم .. ....... ... .... ولی ... خب ٬ خیلی حیفه که یه سری بچه‌ها استعداد زیادی دارن خیلی زود بزرگ بشن و بچگیشون رو فراموش کنن ! میدونی ٬ ما هنوزم باز میشیم ٬ بسته میشیم ولی خیلی فرق داره ... ما دیگه اون بچه‌های نازنازی نیستیم ! همه چیز از وقتی شروع شد که بزرگ شدیم . عقلمون که رسید همه چی از بین رفت . الان چی کار میشه کرد جز اینکه شبا خوابید و خواب دید که ... ما بچه‌های نازنازی ٬ با همدیگه میریم بازی ، مثلا قایم موشک چطوره ؟ اصلندشم کی گرگه ؟