...

وبلاگ نویس ها دو دسته‌ن ؛ اونایی که بعد از اینکه وبلاگشون رو مامانشون پیدا کرد به نوشتن ادامه نمیدن ٬ اونایی که میدن (وبلاگ نوشتن رو البته)