...

به قولی ، ما مردا اگه تلاش بکیم در ۸۵ درصد مواقع میتونیم به اندازه‌ی یه دیلدو با ارزش باشیم ! این یعنی باز جای امیدواری هست ٬ من که به خودم خیلی امیدوار شدم ٬ باز خوب شد یکی پیدا شد مارو کشف کرد !