...

همانا در ۲۳ سال پیش در چنین روزی ٬ دایی پیره زاده شد .. بنگ بنگ ! ( دایی روز تولدت یه ضرب المثل بگو حال کنیم. ) همانا میلادش بر همه ی طرفدارانش میمون باد . (دو نقطه نعره)

تکمیلی: به نقل از خودش تو اگزوتیکاش ؛ در چنین روزی دایی پیره در ایران و دیوید فینچر در آمریکا با هم به عالم خاکی نزول کردند و این شد که اون شد و ایناشدن دوقلوی آسمانی ! آقا مبارکه به هر حال. اومدی این ور یه جایزه تولد واست میدم توپ تر از اونی که پوژن یه بار بهت داده بود >:}