...

تا حالا فکر می‌کردم فقط آدمی که خودش رو به خواب زده رو نمیشه از خواب بیدار کرد ٬ الان دیگه فکر میکنم آدمی که خوابه هم اگه از خستگی خوابش برده باشه دیگه نمیشه بیدارش کرد ...

کسی سر بر نيارد کرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را ٬ نگه جز پيش پا را ديد نتواند ٬ که ره تاريک و لغزان است ...

نفس کز گرمگاه سينه می آيد برون ابری شود تاريک ٬ چو ديوار ايستد در پيش چشمانت ٬

نفس کاين است پس ديگر چه داری چشم ٬ ز چشم دوستان دور يا نزديک ؟!