...

یکی از دغدغه‌های اساسی فکری من بعد از اینکه چرا عمو جغد شاخدار بنر رو نخورد اینه که بین وتو-وتو ٬ پروفسور بالتازال و بارباپاپا اگه قرار بود جای یه کدوم باشم کدوم رو انتخاب میکردم. چند روزه بد جور رفته رو اعصابم این قضیه ٬ چون نمیتونم تصمیم بگیرم. کی میتونه؟