...

الان من کلی وبلاگ میخوام بنویسم ولی دود جلو چشمام رو گرفته نمیبینم و نمتونم چیزی بنویسم باشه تا بعد پس. ولی چیزایی که میخواستم بگم خیلی باحال بودن :} (همممممم خودتحویلگیری ناپنهان !!)