...

آدما هرچی بیشتر بدونن فقط بهتر و قشنگ‌تر میتونن خودشون رو گول بزنن . هرچقد هم کمتر بدونن ٬ بقیه راحت‌تر گولشونو میخورن .