...

آره خب همه چیز از سادگیشه که این همه پیچیده ست ولی مطمئن باش اونقدرم ساده نیست که تو بفهمی چیز ساده ایه . همیشه بیشترین پیچیدگی‌ها تو ساده‌ترین رابطه‌ها نهفته میمونن . ساده پنداری وقتی از روی عجز باشه یه جور کوچه‌ی علی چپه . این‌چیزا همونقدر که ساده و پنیری هستن پیچیده و قهوه‌ای هم هستن .