...

بعضی وقتا که زندگی پستی بلندیش رو از دست میده و تو سراشیبی میفته باید به این فکر کنی که نکنه اینم یه جور سقوطه ؟