...

زندگی بالا پایین داره ! مهم اینه که در لحظه‌ایکه همه‌ی زندگیت رو باختی اعلام ورشکستگی کنی یا نه ! مثلاً همین دیشب من به خاطر اینکه یه دلار کم آورده بودم (فقط یه دلار) مجبور شدم یه مونو‌پلی‌م رو بفروشم و همه‌ی زندگیم رو بذارم گرو تو بانک که یه دلار بدم به سارا ! ولی اعلام ورشکستگی نکردم. ولی آخرش تمام شهر رو خریدم ٬ حال همه‌ی این دخترا رو هم گرفتم :-} حالا شما برین هر چی دلتون می‌خواد به امپریالیسم و استعمار و استثمار فحش بدین . کلاً روپولی حال میده ٬ همچین آدم یه جاهایی حس ورشکسیتگیش میگیره ٬ یه جاهایی هم حس سرمایه داره ٬ یه جاهایی هم کلی هیجان دار میشه . کلاً خیلی باحاله دیگه :)