...

- فرق بین احمق بودن و دیوونه بودن خیلی کمه . خیلی .

- گفته بودم دختر جنده‌ش خوبه ولی مادر جنده‌ش نه دیگه ٬ گفته بودم ها ؟ گه خوردم ! به خخخخخداااااااا مادر جنده‌ش بهتره !

- وقتی میخاره نخارون ٬ بخارونی بیشتر میخاره !

- نه خیر ٬ این مامانه پایه شده بد فرم ! مثکه مرتب اینجا رو میخونه . بگو پس چرا دیگه کم زنگ میزنه میدونه کار از کار گذشته ! حتی به فکر هیجان زندگی منم دیگه نیست .

- کرگدن‌ها عاشق بشوند یا نشوند ٬ میمیرند ...

- هی پست‌چی ! بدو .

- کسی که دنبال امنیت میگرده عاشق نمیشه ٬ مگه احمق باشه یا دیوونه .

- ولی اون پرنده پیر نمیشه ٬ وقتی به خورشید نزدیک میشه .. بال و پرش میسوزه ٬ بعد از خاکسترش یه پرنده‌ی دیگه به دنیا میاد ...