...

پرنده‌های قفسی ،عادت دارن به بی‌کسی
عمرشونو بی‌ هم‌نفس ، کز می‌کنن کنج قفس
نمیدونن سفر چیه ٬ عاشق در به در کیه
هر کی بریزه شادونه ، فکر میکنن خداشونه ...