...

وقتی بک‌گراندای زندگی آدم پررنگ‌تر از فورگراندش میشه ...