...


این عکس شوهر مریمه یه چیزی حدود ۵۰ سال دیگه . چشماشو نیگا چه سبزه و چه برقی میزنه :) معلومه که جوون بوده چه شری بوده :)