...

دیگه هر کس و ناکسی هم ایدز داره .. میبینی چقد همه چیز لوس شده ؟ اصلاً یه قرار بذاریم با هم بریم جیش کنیم ببینیم کی بردش بیشتره چطوره ؟ از بیخ‌دیواری هم حالش بیشتره . دیشب خواب دیدم از تیمارستان فرار کردم ٬ الان پشیمونم ولی آدرسش رو گم کردم . حتی وقتی انگشتم رو خیس کردم بازم باد نمیومد ٬ منم با چاقوم زدم مگسه رو کشتم . راستی چرا همه چیز داره میچرخه ؟