...

خواب دیدم عاشق یه دختره‌ی همکلاسیم شدم که کلی باهم دوست بودیم قبلنا ولی الان تو یه شهر دیگه‌ست و واسه خودش دوستای خودش رو داره . بعد کلی ناراحتم و حالم بده و دارم غم و غصه میخورم و اشک میریزم و گریه زاری و خود آزاری و این صوبتا . بعد هی میخوام زنگ بزنم باهاش حرف بزنم بعد اون نمیخواد . بعد گوشی رو میذاره بعد من دوباره دارم گریه میکنم و زنگ میزنم و اون دوباره حرف نمیزنه و گوشی رو بر نمیداره و بهم میخنده و مسخره میکنه و اینا٬ بعد با یه پسره‌ست اون ور خط :) بعد من خودم به عنوان شخص سوم داشتم این قضیه رو میدیدم مثل این فیلما . نصف صفحه خودم رو میدیدم نصف صفحه هم طرفو با اون پسره که شبیه ترکیه‌ایا بود (نمدونم چرا تو خواب فکر می‌کردم طرف شبیه ترکیه‌ایاست !) . بعد هی از دست هر دو طرف حرص میخوردم و ... آخه طرف مثلاً تا دیروز عاشق من بوده ها ٬ بعد منی که داشتم تلفن میزدم که نمیفهمیدم ولی منی که داشتم اون دوتا رو نیگا می‌کردم یادم بود که جریان تا دیروز چی بوده .. خلاصه خیلی دلم میخواد بدونم این خوابه یعنی چی ؟ بعد اون طرف کیه که من تو خواب میشناسمش که اول عاشق من بوده بعد من عاشقش میشم بعد گوشی رو بر نمیداره میخنده مسخره میکنه .. بعد اینکه من دیشب شام رفته بودم کینگ‌برگر ٬ همین . گفتم واسه اطلاعات عمومی و تعبیر خواب شاید لازم باشه .