...

داشتم تو لیست پستای نوستالژی احسان میگشتم شانسی رسیدم به این پستش و همینجوری کامنتاش رو آوردم و ... یادش بخیر چه تئوری‌هایی که من نمیدادم واسه خودم :) « خيلی وقتا بهترين راه حل پاک کردن صورت مساله ست. » یه زمانی چقد عاقل بودما نه ؟ الان دارم احساس میکنم باید یه مدت تو همه چیز تجدید نظر کنم تا بشم دوباره همونی که بودم. میدونی احسان تاریخ پستت رو که نیگا میکنم مال ۲۸ نوامبره ! یعنی دوهفته بعد از وقتی که من ویزای آمریکا گرفتم ٬ یعنی سه هفته بعد از اینکه من از آلمان برگشته بودم ... یه هو به سرم زد الان برم ببینم تو این تاریخ خودم چی پست کرده بودم .. بعد فهمیدم که همون شبی بود که با قالپاق دزدا دور هم جمع شده بودیم ٬ همون روزی بود که ظهرش رفته بودم اسکان ! همون شبی بود که با حسن مخمل رو دزدیدیم بردیم کرج .. همون روزی بود که نوشتم : « نه !! مردن ٬ هرگز به تلخیِ فراموشیِ یک بودن نیست. » هی هی هیییی ... چی بگم ؟ به قول پیام یه بازی ٬ یه بازی قدیمی ! بازیی که یه موقعی بهش عادت میکنیم ٬ می‌بریم، می‌بازیم. بیشتر می‌بازیم. ناراحت می‌شیم، پشیمون می‌شیم. بعد پشیمون میشیم که پشیمون شدیم ٬ بعد میفهمیم که باختن خودش جزو قانون‌های بازی بود. دوباره بازی میکنیم . دوباره زندگی میکنیم ٬ دوباره تاس میندازیم ٬ جفت میاریم ٬ تاس میریزیم ٬ بازی میکنیم ٬ بازی میخوریم ٬ رکورد میزنیم ٬ رکورد میخوریم ٬ میخندیم ٬ گریه میکنیم ... دور میشیم ٬ نزدیک میشیم ٬ باز میشیم ... بسته میشیم :) اینم یه پست قدیمی واسه داداش قدیمی خودم :) « خیلی وقتا زندگیامون شبیه یه یه خوابایی می‌مونن که بعد یه مدت که بیدار میشیم اولش یه کمش یادمونه ٬ بعد یه مدت هرچی فکر می‌کنیم دیگه یادمون نمیاد ... ولی مزه‌ش زیز زبونمون هست هنوز ... حیف که آدما زود خواباشون رو فراموش می‌کنن. آدمای توی خواب هم فراموش میشن ... حیف ... حیف ... » ... الان دارم فکر میکنم که خیلی وقتا داری خیلی ساده زندگی می‌کنی بعد یه هو احساس میکنی همه چیز رو قبلاً یه جایی دیدی ! همه اتفاقا تکرارین ٬ همه چی آشناست ... بعد کم‌کم می‌فهمی که آره ٬ قبلاً خواب این زندگی رو دیده بودی ... قبلاً با این آدما زندگی کرده بودی . حتی اگه خیلی چیزا رو فراموش کرده باشی ٬ چه به خاطر سختیشون ٬ چه به خاطر تلخیشون ٬ چه به خاطر قدیمی بودنشون ٬ بازم یه روزی همه چی تکرار میشه . زندگی همهشه داره تکرار میشه . قیافه‌ش خیلی وقتا عوض میشه ٬ خیلی وقتا قیافه‌ش هم عوض نمیشه .. همه چی تکراریه ٬ فقط نباید فراموش کنیم ...

Armik - Guitar Romance (600k)