...

مامانم میگفت تو دعا کن شاید به دعای تو خوب شه . خب وقتی دکترا نمیتونن کاری کنن آدم باید دعا کنه دیگه نه ؟ ولی من دعا کردن بلد نیستم. خیلی وقته که یادم رفته . تنها چیزی که بلدم آرزو کردنه و منتظر موندن . ولی ... گاهی وقتا هم آدم باید برای نزدیک‌ترین هاش هم که شده دوباره دعا کردن رو یاد بگیره .