...

هر کسی تنها که باشه ضعیفه .

مرگ یه بار ٬ شیون یه بار .. شیون یه بار ٬ مرگ یه بار .. مرگ یه بار ٬ شیون یه بار .. شیون یه بار مرگ یه بار ... .. ..... هنوزم مرگ یه بار ٬ شیون ... نه مرد ٬ دیگه صداش در نمیاد . مرگ یه بار ٬ آروم و ساکت و بی‌سر و صدا :)

بعضیا وقتا برای ادامه دادن باید قوه‌ی تخیلت خیلی قوی باشه .. باید خیال کنی که داری ادامه میدی .. هی جنازه با تو ام ؛ خیال کن .. آفرین ٬ حالا بمیر .

میدونستی که اول چشماشون همدیگه رو میبوسه بعد لباشون‌ ؟

یک ٬ دو ٬ سه ... زندگی می‌کنیم ... .. .... .. کات.

بر سنگ سخت گور نوشته‌ست هر چه هست ...

آمدی .. جانم به قربانت .. ولی ... حالا چرا‌ ؟