...
Surrender is easy ... (?!!)

ببین ٬ نمی‌تونی فرار کنی ٬ هر چی بیشتر بدویی ٬ هر چی بیشتر کوچه عوض کنی ٬ میاد ... دنبالت میاد و بالاخره یه جا گیرت میندازه . میگیرتت . هرچی بیشتر فرار کنی محکم‌تر میچسبتت ... هی میری جلو سرت رو برمیگردونی ببینی که هنوز پشت سرت هست یا نه ٬ میبینی که نیست ٬ تو داری میدویی جلو هی عقب رو نیگا میکنی . فرار به جلو . یه بار که سرت رو برگردوندی عقب رو دیدی که نیست تا سرت رو برمیگردونی که جلو پات رو ببینی محکم میخوری تو سینه‌ش . میبینی جلوته . وقتی جلوت رو میپای از عقب میزنه رو شونه‌ت ... کجا با این عجله ؟