...

کلاغه واسه من دم درآورده جدیداً به بقیه هم آدرس میده ! بیچاره اونی که از کلاغه آدرس خونه‌ش رو بگیره ٬ آخه تو اگه طبیب بودی ...