...

من نمیفهمم این الاغایی که ماتیکای تلخ درست میکنن به چی فکر میکنن آخه !