...

دیدی مزخرف میگی چی همه جدی میگیرن ولی وقتی دو کلمه حرف حساب میزنی همه فکر میکنن داری الکی پرت و پلا میگی ؟ ندیدی ؟ مگه وبلاگ منو نمیخونی ؟

اینم به عنوان زنگ تفریح :)