...

باید اینو بنویسم که یادم نره یه وقت. دیروز پرواز کردم . خوب بود ، خیلی خوب بود. اولش میری رو یه بلندی وامیستی ، یا میکشنت میبرنت رو یه بلندی. بعد چشمات رو که باز میکنی وحشت میکنی ، بعد یه کم فکر میکنی ، بعد یادت میاد که دیگه نباید فکر کنی فکر کردن بسه. بعد دستات رو باز میکنی و میپری پایین. سقوط میکنی. سقوط آزاد . به طرف پایین. وقتی که داری میخوری به زمین .. سرت رو میگیری بالا ، بالا رو نیگا میکنی . بعد یه چیزی چنگ میندازه به پشتت می کشتت بالا ... میری بالا ، بالا ، بالا ... پرواز میکنی . به اون بالا که رسیدم پایین رو نیگا کردم. همتون کوچولو بودین . ریز میدیدمتون . آره دیروز پرواز کردم . خوب بود ، خیلی خوب :)