...

درسته که هر چقدر که فورپلی اولش بیشتر باشه ٬ لذت ارگاسم بعدش هم بیشتر میشه ٬ ولی خب رخوت و کوفتگی بعدش هم بیشتر میشه و خواب بعدش هم سنگین‌تر . اشتباه نکنیا ٬ سکس رو نمیگم ٬ خود زندگی رو میگم ... فقط یادت باشه پریو ِنتیتیو یادت نره وگرنه اگه بچه دار بشی از هرچی فورپلی و ارگاسم و زندگی و خوابیدنه پشیمون میشی ٬ هرچند ... دیگه هیجان ایدز گرفتن هم اینجوری از بین میره !