...

این دختره هست که این بالاستا .. این یه عکسه . یه عکسی که یه روز رنگی بوده ولی حالا سیاه سفید شده اومده بالای صفحه‌ی من ٬ این دختره که این بالای صفحه عکسش هستا ٬ داره به این آهنگه گوش میده که داره الان پخش میشه . این آهنگه خیلی آرومه ٬ خیلی تلخه ٬ یه جوریه اصلاً. یه جور غمگینیه . یه جور گریه دار آرومی . من عاشق گریه کردن آرومم . یکی بشینه آروم گریه کنه و من دستم رو بزنم زیر چونم و یه جور قشنگی نیگاش کنم . این عکسه هست که این بالای صفحه‌ی منه ٬ این عکسه داره درد میکشه .. داره آهنگه رو گوش میکنه و درد میکشه . این عکسه هست که سیاه سفیده این بالا ها ٬ این عکسه تنهاست . خیلی ...