...

یه حس خالی بودنی میکنی وقتی کلی بنویسی بعد نیگاش کنی ٬ لبخند بزنی . پاک کنی . امروز یه ایمیل از برث‌دی آلارم اومد برام توش نوشته بود دیس ایز دِ سِکند ریماندر آو میثم‌ز سِکند برث‌دی . من برم مست کنم فعلاً تا نترکیدم.

پ.ن. فاک یو .