...

هومم، دیدی وقتی توی این مسنجرت لاگین می کنی، بعدش یهویی یه صفحه ی آفلاین مسیج باز میشه، بعدش تو یه کلی خوشحال میشی، بعدش هی اون اسکرول باره اون بغل صفحه ی آفلاین مسیجهات هی مربعش کوچیکتر و کوچیکتر میشه، بعد تو هی خوشحالتر و خوشحالتر میشی که به به چقدر آفلاین دارم!بعدش تازشم، وقتی نیگا می کنی که کی برات آفلاین گذاشته و اینهمه آفلاین گذاشته یه کلی دیگه اونموقع ذوقمرگی!
دیدین چقدر آفلاینای بعضیا به آدم کیف میده؟ حالا اون دسته تون که فکر مزخرف می کنند کلی تا یه کلمه میشوند نرند فک کنن من عاشق شدم و برای عشقم هی آفلاین میذارما، نه، یعنی اصن بحث این نیست که من عاشق شدم و اینا، چونکه اون اصن به شماها مربوطی نیست، بحث اینه که اون آدمی که من براش آفلاین میذارم و از خوندن آفلایناشم کلی خوشم میاد با اون آدمی که من عاشقش بودم یا عاشقشم یا قراره عاشقش بشم یکی نیست
دور شدیم از بحث ها، بحث اصلی این بود که کوچیک شدنه و کوچیک شدن و بازم کوچیکتر شدنه اون مربعه تو اسکرول بار به ادم لذتی میده که تو هیچی دیگه نیست
:)