...

هی دخترها
همه تون جین کاغذی آبی روشن بپوشید با تی شرت تنگ آدیداس سفید با سه تا خط آبی روشن
هی پسرها
همه تون شلوار کرم بپوشید با تی شرت آبی روشن، یا جین تیره با تی شرت سفید
هی آدم ها
شادی کنید، وقت شادیست
هی من و تو، هی ما، هی ما دیوانه ها
ساز بزنیم، آهنگ بشنویم، به عرش بزسیم، زندگی اینست، آدم ها آدمند، ما دیوانه، نه؟