...

اصلندشم من دلم ازون آفلاینا میخواد که وقتی لاگین کردم و صفحمه ی مسنجرم خواست باز شه یهویی یه عالمه مربعه کوچیک و کوچیک و کوچیک تر بشه، من ذوق کردنم هی بزرگ و بزرگ و بزرگتر بشه، تا اینکه یه عالمه بشه