...

همه چی وقتی جالب‌تر میشه که متوجه میشی تمام این مدت جهت رو اشتباه میکردی . وقتی می‌خوای پرواز کنی یادت باشه اول مطمئن شی باید بالا بری نه پایین .