...
نفس می‌کشیم.
نفس عمیق.
عمیق تر
عمیق تر ...

نه . بازم عمیق تر.
خیلی اصلاً عمیق تر.
اونقده که همه‌شو بکشی تو .
تموم شه .
اونقده نفس بکشی تو که خفه شی.

آفرین. خفه شو بمیر :*