...
من یه هو دلم خواست که یه چیزی بگم که یه هو یادم رفت چی می‌خواستم بگم . نمیشه یه هو دوباره یادم بیاد .. من باید بگمش آخه .