...
من امروز یه جعبه مداد رنگی بیست و چهار رنگ خریدم.
همه ی بیست و چهار مداد مدادرنگیم نوکشون تیزه.
من برای نقاشی کشیدن اضطراب دارم.
من
میترسم.