...
ازين لباسا
ازين لباس زمستونيا
که نقش روي لباسه با مربع مربع هاي ريز درست شده
يه لباس بافتني گنده
که اگه من بپوشمش ديگه هيچکي نمي فهمي که من چقد لاغرم
بعد اگه بياد جلو و دستاشو دور کمرم حلقه کنه٬
اونموقع ميبينه که گول خورده
بعد به من ميگه کره خر