...
من یه بابا لنگ درازم
فقط
یه مشکلی هست
من نخوندمش که
قصه ش رو میگم
نمیدونم آخرش چی میشه
فقط کارتونش یادمه
بابا لنگ دراز یه سایه بود
همین یادمه
یه چیز دور
یه چیز غیر واقعی
من یه چیزم
یه چیز دور
یه چیز غیر واقعی
من
یه چیزیم
شبیه یه سایه
من
یکی رو میشناختم
که سایه ش رو گم کرده بود
دلم براش تنگ شده
خیلی
میخوام شمع هام رو روشن کنم.
روز تولدش.
بقیش رو هم نمیتونم بگم.