...
میگه تو باید زن عاقل بگیری
ولی اگه زنه عاقل باشه که زن تو نمیشه
ولی تو باید زن عاقل بگیری
خب یه هو بگو برو بمیر دیگه
داداشم چی دلش خوشه‌ها
اصلاً خودت برو بمیر
اصلاً من زن میخوام
:)
*